loader logo

Loading ...

Bkm kasmiri mirch 100g

Nrs. 80.00

BKM Dalchini Powder 100g

Nrs. 110.00

Bkm Flex Seeds 200g

Nrs. 110.00

BKM meat masala 100g

Nrs. 80.00

BKM Garam masala 25g

Nrs. 30.00

BKM Black Pepper Powder 50g

Nrs. 70.00

BKM chicken masala 50g

Nrs. 48.00

BKM Beshar (turmeric) 100g

Nrs. 38.00

BKM Methi 100G

Nrs. 25.00

Bmc Special Meat Masala200Gm

Nrs. 200.00

Bmc Curry Powder (Mix Spice)50Gm

Nrs. 55.00

Bmc Special Momo Masala100Gm

Nrs. 105.00